تیم کانون تبلیغات پارسه

دوستان و همکاران ما در کانون تبلیغات پارسه

بیوگرافی روزبه مراد طلب

طراح و مجری شبکه کشوری کارت های تخفیف و کارت های اعتباری BPCard، عضو هلدینگ پارسه کارشناس ارشد MBA

مدیر بازرگانی سرپرست بازرسی و نظارت بر شعب و نمایندگی ها و امور سازمانها

مشاور تبلیغات، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ( MBA )، عضو تیم مشاورین حرفه ای مدیریت، عضو هلدین ...