مطالب مفید

  صفحه ی اصلی / مطالب مفید / کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی

کمپین های تبلیغاتی به سه روش به ترتیب اولویت توسط متخصصین کانون آگهی و تبلیغات پارسه برنامه ریزی شده و به اجرا در می آیند.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

1 - تدوین کمپین های تبلیغاتی کامل شامل تحلیل موقعیت، بودجه بندی، هدف گزاری، طرح ریزی رسانه، طراحی خلاقانه، تولید فنی، خرید یا ایجاد رسانه و مستند سازی.

 2 - تدوین استراتژی تبلیغات شامل تحلیل موقعیت، ارزیابی کمی برند، تعیین بودجه تبلیغات و هدف گزاری.

 3 - تدوین برنامه تبلیغاتی تولید شامل تدوین کانسپت یا مفهوم، طرح ریزی رسانه ها، تولید فنی و خرید یا ایجاد رسانه.

·       تدوین کمپین تبلیغاتی کامل

کمپین تبلیغاتی مجموعه ای از فعالیت های تبلیغاتی چند جانبه است که قبل از هر چیزی پیام و هدف از برنامه ریزی کمپین در آن مشخص می گردد. مخاطب بازار هدف را تعیین نموده و با برنامه ریزی دقیق و استفاده یا خلق رسانه کوشش میشود در زمان مناسب، پیام مناسب را در مکان مناسب و متناسب با بودجه مشتری، برای بازار هدف ارسال گردد و تعداد مخاطبان بیشتری را برای نزدیک کردن ارتباط مالک کمپین ، ترغیب نماید.

کمپین تبلیغاتی بدون تعریف معیار عددی مشخص برای سنجش کارایی، بی معنی خواهد بود و اگر با نتایج ملموس و قابل اندازه گیری و همراستا با اهداف کمپین سنجیده نشود، فقط ابزاری برای تراشیدن هزینه و از دست دادن دارایی های شرکت خواهد بود. هر فعالیت تبلیغاتی یک پروژه مدیریتی است و در هر پروژه مدیریتی نیز هدفی نهفته است. تعریف هدف های متعدد برای یک برنامه تبلیغاتی هم، با تعریف نکردن هرف، تفاوت چندانی نخواهد داشت. از این رو تیم مشاوره و مدیریت کمپین کانون آگهی و تبلیغات پارسه خود را موظف می داند با بررسی های دقیق عملکرد پیشین یا آغازین مالک کمپین، همواره با هدف مشخص، کمپین های جداگانه و موثری را برای صاحبین مشاغل برنامه ریزی کرده، و کوتاه ترین راه را برای رسیدن به اهداف آنان را پایه ریزی نماید.

 

·       استراتژی تبلیغات 

در کانون آگهی و تبلیغات پارسه ابعاد استراتژی تبلیغات براساس پیش فرضهایی تدوین می گردد.

پیش فرضها استراتژی تبلیغات عبارتند از

1-      وضعیت تبلیغات انجام شده تاكنون (در مورد محصولاتی كه پیشینه تولید و تبلیغ دارند)

2-       نقاط قوت و ضعف تبلیغات و شناخت رسانه هایی كه تاكنون تبلیغات در آن انجام شده است

3-      وضعیت Brand و جایگاه آن در بازار

4-       وضعیت رقبا در بازار

5-       وضعیت فروش محصولات در بازار

6-      شناخت رتبه و جایگاه Brand در بازار .

7-      شناخت خریداران محصول و یا بازار هدف مشتری (شناسایی گروه های مرجع كه در تصمیم گیری خرید دخالت دارند)

8-       سایر موضوعاتی كه می تواند در تدوین استراژی اولیه مؤثر باشد، مانند وضعیت بسته بندی، وضعیت پروژه های پیشبرد فروش و ... هستند.

 

برای دستیابی به پاسخ سئوالات بالا لازم است تا تحقیقات بازاریابی با هدف پاسخ به سئوالات مطروحه انجام شود. این تحقیقات وضعیت فعلی شركت و محصولات تولیدی آن را روشن خواهد نمود، و بر اساس آن استراتژی تبلیغات موثر برای پیشبرد فروش و بازاریابی موفق به دست می آید.

 

 

·        تدوین برنامه تبلیغاتی تولید

تبلیغات در عصری که در آن به سر می بریم بیشتر از آنکه یک مبحث تجاری باشد، علمی نوین به شمار می آید  کانون آگهی و تبلیغات پارسه با توجه به سابقه بیش از ده ساله خود، با تشکیل گروه های کاری توانمند، خلاق و آگاه به دانش روز تبلیغات، با انجام مطالعات صحیح و بررسی عملکرد و روش های کاری مشتری و بازار هدف وی، بهترین و مؤثرترین شیوهها و استراتژیهای تبلیغاتی را به  مشتریان خود ارائه میدهد. مشاوره، تدوین و اجرای کمپین های تبلیغاتی، تحقیقات بازار و ایجاد هویت بصری و برند سازی بخشی از خدمات در این بخش از کانون تبلیغاتی پارسه می باشد.

همواره موفقیت ما در گرو رسیدن مشتریان به اهداف با ارزش آنان خواهد بود.