مطالب مفید

  صفحه ی اصلی / مطالب مفید / انیمیشن و تیزر

انیمیشن و تیزر

- هدف گذاری، سناریو نویسی و تولید انواع انیمیشن و تیزر تبلیغاتی

با توجه به فعالیت های متنوع مشتریان در بازار، ساخت فیلم های تبلیغاتی پس از بودجه بندی، هدف گذاری می شوند و بر اساس بازار هدف و قشر مخاطب با در نظر گرفتن اثر گذاری، نوع تیزر و یا فیلم تبلیغاتی انتخاب می شود. سپس سناریو مناسب توسط کاشناسان مربوطه نوشته شده و مراحل ساخت آغاز می گردد.