مطالب مفید

  صفحه ی اصلی / مطالب مفید / منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی کانون آگهی و تبلیغات پارسه

 

کانون آگهی و تبلیغات پارسه بر پایه اعتماد مشتریان استوار است و این اعتماد ناشی از شفافیت ، درستکاری و سلامتی است که کارکنان و مدیریت این کانون به آن معتقد و پایبند می باشند .

در کانون پارسه کسب رضایت و منافع مشتریان دارای اهمیتی برابر با منافع کانون بوده و تضییع حقوق مشتریان به دلیل کسب منافع کانون به هیچ عنوان قابل قبول نیست .

اصل اول : رفتار منصفانه و قانونمند

کارمندان به تمامی ارزشهای سازمانی احترام گذاشته و پذیرای آن هستند .

ارزشهای شخصی مورد انتظار عبارت است از : صداقت و درستی ، فرهنگ کار گروهی ، خود باوری ، آموزش پذیری ، آراستگی و کاردانی .

اصل دوم : رفتار غیر تبعیض آمیز 

کانون آگهی و تبلیغات پارسه هر گونه تبعیض مبتنی بر جنس ، قوم ، نژاد ، مذهب ، سیاست و ... را مردود دانسته و به انتظارات تمام ذینفان احترام می گذارد .

اصل سوم : محرمانه بودن اطلاعات مشتریان 

کانون آگهی و تبلیغات پارسه خود را متعهد می داند که در حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان خود ، که به منظور مشاوره و اجرای کمپین و سایر برنامه های تبلیغاتی در اختیار کانون قرار می گیرد تلاش کافی را داشته باشد به نحوی که هیچ یک از اطلاعات محرمانه مشتریان برای رقبا و سایرین قابل دسترسی نباشد .

اصل چهارم : خط مشی اخلاقی در قبال رقبا 

احترام به رقبا ، رویکرد منصفانه ، پرهیز از تخریب و خفظ حریم و راز داری رقبا از جمله ارزشهایی است که کانون آگهی و تبلیغات پارسه خود را به آن پایبند می داند . 

اصل پنجم : تعهدات زیست محیطی 

رعایت معیارهای  زیست محیطی توسط کارکنان همانند معیارهای اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت است . کلیه کارکنان در حفظ و نگهداری از منابع طبیعی کوشا بوده و تلاش خواهند نمود تا تاثیر منفی فعالیت های حرفه ای ایشان در آلودگی محیط زیست در حداقل ممکن باشد . 

همچنین این کانون در استفاده بهینه از منابع طبیعی و جلوگیری از هرز رفتن آن و برگشت دوباره مواد به چرخه تولید و همچنین استفده از امکانات و ابزارهای روز دنیا در جهت حفظ محیط زیست تلاش خواهند نمود . 

در پایان معتقدیم خدمت به مشتریان پاسخی شایسته به لطف و اعتماد آنهاست ، لذا در کلیه مراحل کاری ، عاشقانه نسبت به ارائه خدمات به این عزیزان اقدام می نماییم و خود را ملزم به رعایت این منشور اخلاقی می دانیم .