تیم کانون تبلیغات پارسه

دوستان و همکاران ما در کانون تبلیغات پارسه
محمود رضا اکبری

بیوگرافی محمود رضا اکبری

مدیر مسئول و صاحب امتیاز تبلیغات پارسه

، مشاور تبلیغات 

، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ( MBA ) 

، عضو تیم مشاورین حرفه ای مدیریت

، عضو هلدینگ پارسه

  • مازیار مهدوی - مدیر عامل شرکت بارمان پارسه امرتات
  •  
  •  

طراح و مجری شبکه کشوری کارت های تخفیف و کارت های اعتباری BPCard، عضو هلدینگ پارسه کارشناس ارشد MBA

  • روزبه مراد طلب - مدیر بازرگانی
  •  
  •  

مدیر بازرگانی سرپرست بازرسی و نظارت بر شعب و نمایندگی ها و امور سازمانها

  • محمود رضا اکبری - مدیر مسئول و صاحب امتیاز تبلیغات پارسه
  •  
  •  

مشاور تبلیغات، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ( MBA )، عضو تیم مشاورین حرفه ای مدیریت، عضو هلدین ...