اخبار و پست ها

  صفحه ی اصلی / اخبار و پست ها / هشت فاز اجرایی کمپین تبلیغاتی در تبلیغات پارسه
هشت فاز اجرایی کمپین تبلیغاتی در تبلیغات پارسه

متن خبر

 

فاز اول ، تحقیق و پژوهش شامل :

1 تعریف اهداف و مخاطب هدف

2 تحقیق آگاهی برند

3 بررسی اقدام های سابق و نتایج حاصله

4 تحلیل بازار و موقعیت فعلی برند در بازار

5 بررسی رقابت ها و روند های جاری در بازار

6 شناسایی فرصت های موجود و نیاز های برآورده نشده برند

7 آمار فعلی فروش و نرخ مراجعه مشتریان قبلی

 

فاز دوم ، تدوین استراتژی شامل :

1 تعریف اهداف استراتژیک برند و مزایای مشتری

2 تعریف شخصیت و جایگاه یابی برند

3 استراتژی پیام و استراتژی رسانه

4 استراتژی جذب مخاطب و فراخوان دعوت

5 پیش بینی اولیه بودجه و زمان بندی اجرا

6 پیشنهاد برنامه های تولید

 

فاز سوم ، ایده پردازی و خلاقیت شامل :

1 تعریف استراتژی خلاق

2 ایجاد رهیافت های بصری

3 خلاصه کردن ایده ها

4 برنامه انسجام و هماهنگی رسانه های مورد نظر

5 یکپارچه سازی محتوا در کلیه رسانه ها

6 تولید محتوا و مفهوم مطابق با اهداف

 

فاز چهارم ، برنامه ریزی رسانه ها شامل :

1 بررسی جغرافیایی و فصل بندی و بخش بندی بازار

2 تحلیل رقابتی رسانه های مورد استفاده رقبا

3 تعیین فراوانی، مزایا و بودجه خرید رسانه

4 طراحی گردش محتوا در رسانه ها

5 بازبینی کنترل رسانه ها

 

فاز پنجم ، مدیریت تولید شامل :

1 ایجاد برنامه تولید

2 چک لیست ابزار ها و توانمندی ها

3 منابع انسانی و ابزار های کنترل

 

فاز ششم ، بودجه بندی و زمان بندی شامل :

1 تعیین بودجه نهایی تولید و رسانه و خلاقیت

2 جدول زمان بندی و کنترل پروژه

3 تهیه جدول زمان بندی انتشار

 

فاز هفتم ، اجرای برنامه شامل :

1 پیاده سازی استراتژی پیام رسانه و خلاقیت

2 طرف قرارداد ها و پیمانکاران

3 اقدامات کنترلی اجرا

 

فاز هشتم ، ارزیابی اثر بخشی شامل :

1 مقایسه آمار های فروش همزمان با اجرای کمپین

2 بررسی انحراف بودجه و برنامه

3 بررسی میزان نرخ مراجعه و نرخ سفارش

4 نسبت نرخ بازگشت سرمایه ROI

 

5 برنامه های اصلاحی