نمونه کارها

  صفحه ی اصلی / نمونه کارها / اجاره تلویزیون های غول پیکر LED

نمونه کار اجاره تلویزیون های غول پیکر LED

با قابلیت پخش کلیه فایلهای تصویری، پخش ویژولایزر سینک با موزیک، پخش زنده کنسرت، مراسم ، سمینار، همایش و ... به صورت مستقیم .

اجاره تلویزیون های غول پیکر LED
اجاره تلویزیون های غول پیکر LED
اجاره تلویزیون های غول پیکر LED
اجاره تلویزیون های غول پیکر LED
اجاره تلویزیون های غول پیکر LED
اجاره تلویزیون های غول پیکر LED
اجاره تلویزیون های غول پیکر LED
اجاره تلویزیون های غول پیکر LED
اجاره تلویزیون های غول پیکر LED
اجاره تلویزیون های غول پیکر LED
اجاره تلویزیون های غول پیکر LED
اجاره تلویزیون های غول پیکر LED
اجاره تلویزیون های غول پیکر LED
اجاره تلویزیون های غول پیکر LED
اجاره تلویزیون های غول پیکر LED
اجاره تلویزیون های غول پیکر LED